Walk and talk

Ofta kan det vara avslappnande att röra sig samtidigt som vi samtalar.

Detta lämpar sig bäst för stödsamtal kring ett specifikt problem, exempelvis kring föräldraskap, relationsproblem, arbetsrelaterat problem eller något annat som du känner att du har behov av att berätta vad du känner och din upplevelse av situationen.

Detta är ingen behandling, utan ett sätt för dig att reflektera och få in nya infallsvinklar.

Walk and talk