Livscoaching

Ann-Marie Abelli - Livscoach och energiterapeut

Vad är coaching? Kan alla ha nytta av en coach?

Coaching handlar om att utveckla och lära känna sig själv. Hela tanken med coaching är att skapa förutsättningar för att hitta sin egen potential, stärka självkänslan, få bättre intuition och minska stress. Det kan gälla exempelvis ekonomi, relationer, hälsa eller att få mer tid för ett intresse. Du kan ha önskningar, drömmar eller mål som du vill förverkliga. Genom coachning fokuserar vi på nuet och framtiden.

Vad kan jag som coach erbjuda dig?

Tillsammans sätter vi upp de mål som du vill uppnå, jag coachar dig genom processen och guidar ditt handlande mot dina mål.

Drivkraften är din vilja till förändring och är avgörande för din framgång. Du kan så mycket mer än du tror. Vågar du, så vill jag.

Jag är diplomerad Livscoach.